חוברת ההתקנה של NUDURA | פרטים (רזולוציה גבוהה)

מספר שם הקובץ הערות
6 נספח A – פרטי יחידות התבנית
נספח A – פרטי יחידות התבנית
רזולוציה גבוהה – נספח A
A-1 תבנית סטנדרטית
A-2 תבנית 90°
A-3 תבנית 45°
A-4 תבנית עם גימור משופע
A-5 גימור משופע משני הצדדים
A-6 תבנית שפת אבן
A-7 הרחבות של לבני שפה
A-8 מתאם גובה ופקק קצה
A-9 תבנית קצרה בצורת T
A-10 תבנית ארוכה בצורת T

 
28 נספח B – פרטי חתך רוחב טיפוסי
נספח B–פרטי חתך רוחב טיפוסי
 
רזולוציה גבוהה – נספח B
B-1 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מסגרת עץ 
גימור לא מאבן
B-2 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מסגרת עץ 
גימור אבן
B-3 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-4 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור אבן
B-5 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
שתי קומות מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-6 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
שתי קומות מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור אבן
B-7 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-8 מרתף מתבנית 6" (152 מ"מ) 
שתי קומות מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-9 מרתף מתבנית 8" (203 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-10 מרתף מתבנית 8" (203 מ"מ) 
שתי קומות מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-11 מרתף מתבנית 8" (203 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור אבן
B-12 מרתף מתבנית 8" (203 מ"מ) 
שתי קומות מתבנית 4" (102 מ"מ) 
גימור אבן
B-13 קיר מבודד 6" (152 מ"מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
קומה אחת מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-14 קיר מבודד 6" (152 מ"מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
קומה אחת מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור אבן
B-15 קיר מבודד 6" (152 מ"מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
שתי קומות מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור לא מאבן
B-16 קיר מבודד 6" (152 מ"מ) 
רצפה במפלס הקרקע 
שתי קומות מתבנית 6" (152 מ"מ) 
גימור אבן
B-17 קיר מבודד 6" (152 מ"מ) 
קומה אחת מתבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי דלת חניה טיפוסי 
גימור לא מאבן
 
 
 
 
 
30 נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה)

נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה)

רזולוציה גבוהה – נספח C
תבנית 6" (152 מ"מ) מתחת למפלס הקרקע 
פרטי בסיס 
טכנולוגיית רצפה של NUDURA 
החלופה הטובה ביותר
תבנית 6" (152 מ"מ) מתחת למפלס הקרקע 
מסגרת עץ מסורתית 
מעל למפלס הקרקע 
גימור לא מעץ
תבנית 6" (152 מ"מ) גימור משופע 
מסגרת עץ מסורתית 
מעל למפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
אפשרויות לגימור רצפה 
גימור לא מאבן
תבנית שפת אבן 6" (152 מ"מ) 
תבנית 6" (152 מ"מ) מעל למפלס הקרקע 
גימור מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) מתחת למפלס הקרקע 
תבנית 4" (102 מ"מ) מעל למפלס הקרקע 
מחבר רב תכליתי 
חיבור רצפה במפלס הקרקע 
גימור לא מאבן
תבנית 8" (152 מ"מ) גימור משופע 
תבנית 4" (102 מ"מ) מעל למפלס הקרקע 
פרטי מעבר רצפה 
גימור לא מאבן
תבנית 8" (152 מ"מ) גימור משופע 
תבנית 4" (102 מ"מ) מעל למפלס הקרקע 
מחבר רב תכליתי 
חיבור רצפה במפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי חיבור גג 
עם מסבך גג 
גימור מאבן או לא מאבן
זווית גימור אבן 
רצוף עם הפן החיצוני 
מקצף ה- EPS 
(יישום רב קומתי) 
להלביש לפני התקנה
זווית גימור אבן 
רצוף עם הפן החיצוני 
מקצף ה- EPS 
(יישום רב קומתי) 
להלביש לאחר התקנה
תבנית 6" (152 מ"מ) 
ביסודות רדודים מבודדים 
גימור לא מאבן
ללא תמיכה רוחבית 
פרטים לקיר תומך לקורות עבור 
תבנית 6" (152 מ"מ) למרתף 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור מעץ או לא מעץ
תבנית 6" (152 מ"מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור לא מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) למרתף 
פרטים לקיר תומך לקורות עם 
מסגרת עץ קומה אחת 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
קיר מסד ברצפה במפלס הקרקע 
עם טכנולוגיית רצפה 
גימור לא מאבן
שפת אבן 6" (152 מ"מ) 
תבנית 6" (152 מ"מ) מעל למפלס הקרקע 
קיר מסד ברצפה במפלס הקרקע 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פירוט קיר מסד 
חיבור טיפוסי לדלת חניה 
גמור אבן או לא מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
חניה טיפוסי למגורים 
חיבור דלת 
פירט ראש 
גימור לא מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי משקוף ואדן חלון 
גימור לא מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור אבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור לא מאבן
תבנית 6" (152 מ"מ) 
פרטי משקוף וסף דלת 
גימור אבן
31 נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי)
נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי)
 
רזולוציה גבוהה – נספח CE
CE-1 תבנית 152 מ"מ 
רצפת נשיאה מרתף 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-2 תבנית 152 מ"מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-3 תבנית 152 מ"מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-4 תבנית 152 מ"מ 
יסודות רדודים 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-5 תבנית 152 מ"מ 
רצפה מחוזקת 
פרטי בסיס 
בידוד מרטיבות ולחות 
טיפול בראדון
CE-6 תבנית 152 מ"מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור לא מאבן
CE-7 תבנית 152 מ"מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור מאבן
CE-8 תבנית 152 מ"מ 
רצפה תלויה 
פרטי חיבור במפלס הקרקע 
גימור מאבן
CE-9 תבנית 152 מ"מ 
רצפה תלויה 
חיבור קומת ביניים 
גימור לא מאבן
CE-10 תבנית 152 מ"מ 
לוח"ד טרומי 
חיבור קומת ביניים 
גימור לא מאבן
CE-11 תבנית 152 מ"מ 
ראש חלון ומשקוף טרומי 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-12 תבנית 152 מ"מ 
ראש חלון ומשקוף 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-13 תבנית 152 מ"מ 
מזוזת חלון 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור לא מאבן
CE-14 תבנית 152 מ"מ 
פרטי קורת גג 
בראש הלוח 
בידוד מרטיבות ולחות 
גימור כפי שצוין

אנחנו לא רק בונים בניינים, אנו חוקרים ומפתחים בכל יום מוצרים חדשים לשיפור וקידום ענף הבנייה בארץ.

אקובילד - בנייה חכמה, הכי ירוקה וידידותית לסביבה